Geschiedenis van Gelderland

geschiedenis van gelderland

Gelderland heeft een rijke geschiedenis en dit is vandaag de dag nog terug te zien in musea, grafheuvels en imposante kastelen. De eerste nederzettingen ontstonden door rondreizende jagers. De eerste bewoners woonde vooral op de Veluwe en in de Achterhoek. Hier is aardewerk teruggevonden en honderden grafheuvels. In Nederland zijn in totaal 3.000 grafheuvels gevonden waarvan de meeste in Gelderland liggen.

Romeinse tijd en late Oudheid in Gelderland

Toen de Romeinse tijd aanbrak werden er vooral langs de Waal nederzettingen gebouwd. De stad Nijmegen werd bijvoorbeeld door de Romeinen gesticht. Er werden in Gelderland vooral boerderijen gebouwd en er was een officiële dienstplicht voor de inwoners. Halverwege de 7e Eeuw werden delen van de Betuwe bekeerd tot het christendom en de eerste kerken gebouwd.

Middeleeuwen

Gelderland werd in de 8e Eeuw veroverd door Karel de Grote. Hierdoor behoorde het landgoed tot het Frankische rijk. De verovering van Nijmegen was één van de eerste veroveringen voor Nijmegen. Vanuit hier werden meerdere delen van Nederland veroverd. De kerk werd ook ingevoerd in het rijk van Karel de Groote en dit werd ingeluid met het paasfeest. Toen Karel de Groote overleed werd Gelderland verscheurd door oorlogen.

Nieuwe steden met stadsrechten

In de 11e en 14e eeuw werden er nieuwe steden gebouwd in Gelderland. Een aantal steden kregen officieel stadsrechten en er was flink wat handel en landbouw in Gelderland. De meeste steden werden gebouwd langs belangrijke waterwegen. De Rijn, Waal, IJssel en Maas waren belangrijk voor de handel. Gelderland werd o..a gebruikt als voorvoer naar bijvoorbeeld Keulen.

Tachtigjarige oorlog

In 1581 brak de tachtigjarige oorlog uit in Gelderland. Nederland wilde onafhankelijk worden van Spanje. De Hertog van Alva trok met een leger van 10.000 soldaten Zutphen in en besloot de Raad van Beroerten op te richten. Deze raad werd de leider van de opstand in Gelderland. Er werd flink gevochten in Gelderland en een groot deel bleef nog lang Spaans. Uiteindelijk werd in 1674 een vredeverdrag getekend. Voor het tekenen van het vredeverdrag werd gekozen voor Nijmegen. De stad werd hiermee officieel neutraal terrein. Dit gebeurde nadat de stad flink wat schade had ondervonden door de oorlog.

Gelderse adel

In Gelderland waren er na de oorlog verschillende ridderschappen op het platteland. Vandaag de dag is de adel nog steeds zichtbaar in Gelderland. Verschillende kastelen zijn nog steeds te zien en te bezichtigen. In 1795 werden de ridderschappen officieel opgeheven door koning Willem I. Vanaf 1814 maakt Gelderland offiiceel deel uit als provincie van de Koninkrijk der Nederland.

Tweede Wereldoorlog

Gelderland werd flink getroffen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op 10 mei 1940 werd Nederland officieel binnengevallen. Rond 11 uur was Arnhem in bezet genomen door de Duitsers. Op 15 mei werd bekend gemaakt dat de stad nu een officieel Duits bestuur had en de doodstraf opnieuw is ingevoerd. Arnhem had voor de Duitsers een strategische ligging en vanuit hier konden ze het rijk verder uitbouwen. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog speelde Gelderland een belangrijke rol. Dit begon met operatie market Garden in september 1944. Deze grote operatie kondigde het einde van de Tweede Wereldoorlog in Nederland aan.

Opbouw van Gelderland

Na de Tweede Wereldoorlog was er flink wat schade in Gelderland aangericht. De provincie begon met de wederopbouw zoals we de provincie vandaag de dag kennen. Een bijzondere provincie met vooral een lange geschiedenis. Er zijn verschillende musea over de roerige geschiedenis van Gelderland te vinden.