De terugkeer van Gosen Momme in Doesburg

De terugkeer van Gosen Momme in Doesburg

Doesburg staat wijd en zijd bekend als Mosterdstad. Die bekendheid hangt natuurlijk samen met de Doesburgsche Mosterdfabriek, waar nog altijd op ambachtelijke wijze mosterd wordt gemaakt. Het is goed om Doesburg ook als Ambachtsstad in de schijnwerpers te zetten. Dat gebeurt in de vorm van een korte speelfilm waarin de oudst bekende ‘Mostaartmaker’, Gosen Momme, de hoofdrol speelt.

Gosen Momme werd aan de vergetelheid ontrukt door voormalig stadsarchivaris Van Petersen. In diens artikel Doesburg, Mosterdstad in het jaarboek Achterhoek en Liemers van 1997, wordt de geschiedenis van de Doesburgse mosterdfabricage door de eeuwen heen beschreven. De tot nu toe vroegste vermelding over de fabricage van mosterd in Doesburg vinden we in een register van zogenaamde boetstraffelijke zaken in het jaar 1457: ‘Civitas, Gosen Momme X lbs van den mosterdmole, borge Johan opten Oirde.’ Momme is de stad volgens het document tien (stads)ponden verschuldigd. Dit register maakt deel uit van het oud-rechterlijk archief van Doesburg in het Gelders Archief in Arnhem.

Spannende wandeling

Momme keert terug in zijn geboortestad en ontmoet tijdens een wandeling allerlei ambachtslieden die ook vandaag de dag Doesburg nog bevolken. Van de maker van designverlichting tot de glazenier, en van de zilversmid tot de klokkenmaker. Hij wordt bovendien gastvrij ontvangen door de makers van mosterdkoekjes, mosterdijs, mosterdkroketten en mosterdbonbons.

 

alle activiteiten