Organisatie

Het initiatief voor de Maakdagen ligt bij Erfgoed Gelderland, een samenwerkingsverband van meer dan 100 erfgoedorganisaties in de provincie. De uitvoering wordt gecoördineerd door festivaldirecteur prof. dr. Dolly Verhoeven. Zij wordt ondersteund door werkgroepen op het gebied van inhoud, communicatie, organisatie en logistiek. Speciale ondersteuning wordt geleverd door adviseurs van de stichting Gelders Erfgoed.


Projectteam
De organisatie stelt het overkoepelende projectplan op, zoekt partners binnen en buiten de erfgoedsector waaronder maakbedrijven, werkt samen met de Gelderse media om de Maakdagen 2016 op de kaart te zetten regelt de overkoepelende communicatie en maakt na afloop een evaluatierapport. Het projectteam van de Maakdagen 2016 bestaat uit (van links naar rechts): directeur prof. dr. Dolly Verhoeven, communicatiemanager Climmy Hanssen, projectsecretaris Marianna Tofani en stagiair Axel Strengers . Naast het projectteam hebben we nog een heleboel andere hulpkrachten die zich bezig houden met de organisatie van de Maakdagen 2016.

undefined undefined undefined

 

Subsidies
De Maakdagen 2016 zijn ontstaan uit het provinciale erfgoedfestival ‘Gemaakt in Gelderland’. Dat was het vijfde provinciale erfgoedfestival, na de succesvolle voorgangers Gelderland 1900-2000 (2006), Geloven in Gelderland (2008), Gelegerd in Gelderland (2012) en Gemaakt in Gelderland (2015). Aan eerdere festivals deden steeds zo’n 100 Gelderse organisaties mee met 200 tot 250 activiteiten. Het publieksbereik bedroeg toen 150.000 tot 250.000 personen.

Wegens het succes van het erfgoedfestival ‘Gemaakt in Gelderland’ zoeken we naar een voortzetting van dit Gelderse merk voor de toekomst. Zo is het idee van de Maakdagen 2016 ontstaan. Dit evenement wordt betaald uit het borgingsbudget van ‘Gemaakt in Gelderland’, dat mogelijk is gemaakt door een subsidie van de provincie Gelderland, Fonds voor Cultuurparticipatie, Mondriaan Fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds en VSBfonds

 

Provgeldelrland Logo Fcp Logo Rgb  Logo Downloads NL Web Blauw
Prins Bernhard Cultuurfonds Zonder Tagline CMYK Logo  Vsbfonds Pay Off Web Erfgoed Gelderland Logo RGB

 

Comité van Aanbeveling

Het festival wordt ondersteund door een Comité van Aanbeveling met klinkende namen:

 • De heer C.G.A. Cornielje, commissaris van de Koning te Gelderland
 • De heer J.C.G.M. Berends, burgemeester van Apeldoorn
 • Drs. H.M.F. Bruls, burgemeester van Nijmegen
 • De heer N.E. Joosten bc., burgemeester van Doetinchem
 • De heer H.J. Kaiser, burgemeester van Arnhem
 • Ing. J.P.C.M. van Zijl, voorzitter MBO Raad
 • Mr. Th.C. de Graaf, voorzitter Vereniging Hogescholen
 • Prof. dr. G.J.M. Meijer, bestuursvoorzitter Radboud Universiteit
 • Prof. dr. ir. Louise O. Fresco, bestuursvoorzitter Wageningen UR
 • De heer R.P.A. Migo, oud-directeur KvK Centraal Gelderland, lid DB Euregio Rijn-Waal
 • Ir. F.A. Atema, voorzitter Provinciaal Bestuur Gelderland van VNO-NCW Midden

alle activiteiten