Uitleg

Schermen

Het formulier bestaat uit meerdere schermen. de gegevens worden ingelezen in de digitale agenda. Daarom wordt er concrete informatie gevraagd, zoals titel, omschrijving (kort en lang), start- en einddatum, tijden, soort activiteiten, enz.

Datum

Omdat de datum van de activiteit leidend is voor de agenda, is het noodzakelijk om elke activiteit apart aan te melden. 

Beeldmateriaal

In het laatste scherm kunt u een beeldmateriaal ter illustratie van de activiteit uploaden. U kunt daarbij ook het onderschrift invullen en indien nodig de bronvermelding en/of naam van de fotograaf. Ook kunt u het logo van de organiserende instelling uploaden. Het logo gebruiken we om te publiceren in de deelnemerslijst. Mocht het uploaden van beeldmateriaal niet lukken of heeft u nog geen geschikt beeldmateriaal beschikbaar, dan kunt u dit separaat sturen naar info@gemaaktingelderland.nl. Natuurlijk met duidelijke vermelding waarbij het beeldmateriaal hoort en zo nodig de bijschriften en indien nodig bron- en/of fotograafvermelding.

alle activiteiten